OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úvod

Agentúra opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti

AVALON

Vitajte na našej stránke                                        

 V súčasnosti sa čoraz častejšie sa stretávame so situáciami, ktoré vzhľadom na celkové starnutie populácie a životný štýl nevyhnutný pre zabezpečenie existenčných životných potrieb, nedovoľujú príbuzným postarať sa o svojich blízkych tak, ako by si to vyžadovalo svedomie, etika, prípadne náboženské presvedčenie.

 Ide o situácie, keď stará mama, mama, dedo, otec, ktorí boli ešte do včera úplne vitálni, sebestační, chodili na nákup, na prechádzky, navarili, dokonca Vám pomáhali starať sa o deti či  vnúčatá -  dnes náhle ochoreli na vážne ochorenie, sú v nemocnici a lekár Vám oznámi, že pacient po prepustení bude potrebovať celodennú starostlivosť a opateru, zrejme ho bude treba kŕmiť, prebaľovať, umývať...

 V rodine, v ktorej niečo podobné nikto nezažil, nastávajú rôzne pocity, úvahy, častokrát rozpory medzi príbuznými, hlavou Vám víria otázky čo ďalej,kto s ním ostane doma, ako dlho bude takú starostlivosť potrebovať, stačí keď si zoberiem dovolenku? Kto si môže dovoliť odísť zo zamestnania, aby sa postaral o príbuzného? Dokážem ošetrovať rany, polohovať, prebaľovať, kúpať, rehabilitovať? 

Je potrebné vnímať aj pocity samotného postihnutého, skutočnosť, že zrazu je všetkým na obtiaž, najradšej by odišiel z tohto sveta, aby neobťažoval svojím stavom okolie. Nakoľko tento skeptický postoj má veľmi negatívny vplyv na jeho ďaľšie uzdravovanie a perspektívu ochoty spolupracovať pri liečbe, je nevyhnutné ho eliminovať. Vyvolať v postihnutom pocit, že má oporu vo svojich blízkych je totiž prvý, veľmi dôležitý krok vedúci k zvládnutiu ochorenia, či už sa jedná o ochorenie s perspektívnou prognózou, alebo ide o diagnózu definitívnu.

  V Slovenskej republike sociálny systém zabezpečenia pre takto chorých pacientov nie je celkom zvládnutý, aj keď maličké kroky, ktoré sa pokúša vláda postupne implementovať  naznačujú, že aj u nás sa časom situácia zmení k lepšiemu. V súčasnosti však v prípade, že pacient v nemocnici ukončí liečbu a jeho hospitalizácia končí, je po jednom až dvoch týždňoch prepustený do domácej starostlivosti (resp. hospitalizácia sa môže predĺžiť o tri týždne na Oddelení dlhodobo chorých). Počas tohto obdobia musia príbuzní zvládnuť a zabezpečiť neľahké prípravy na návrat a starostlivosť o chorého príbuzného.

  Naša agentúra sa počas svojho pôsobenia (od roku 2010) stretla s mnohými situáciami a prístupmi príbubuzných. Vo všeobecnosti ale platí, že Slováci majú v sebe zakorenený pocit zodpovednosti a v drvivej väčšine je v ich snahe postarať sa o svojich blízkych. Umiestnenie blízkeho príbuzného do zariadenia ako je Domov dôchodcov (aj keď pod rôznymi krásnymi názvami) je vo väčšine prípadov len krajné riešenie. Je potrebné si uvedomiť, že domáce prostredie pre uzdravujúcich, ale aj pre umierajúcich je ukľudňujúce a pomáha zvládnuť celkový priebeh postihnutia.

  Snahou našej  agentúry je poskytnúť Vám služby, ktoré pomôžu nielen samotnému chorému, ale aj Vám  príbuzným zvládnuť toto náročné obdobie a túto zmenu v živote prekonať čo najšetrnejším spôsobom.

Môžete nás kedykoľvek kontaktovať  a aj keď nevyužijete naše služby, pokúsime sa Vám aspoň poradiť.

 

 

-VK-