OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

opatrovatdoma.sk

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Hľadáme opatrovateľky !!!

AVALON

SLUŽBA PRE VÁS A VAŠICH BLÍZKYCH

7 dní v týždni 24 hodín denne v Slovenskej republike

Opatrovateľská služba pre seniorov, chorých, zdravotne postihnutých, osamelých a ich príbuzných

Ø opatrovateľská a ošetrovateľská domáca starostlivosť

Ø aj krátkodobo, napr. po prepustení z nemocnice

Ø bez nutnosti akéhokoľvek potvrdenia

Ø služby pre chorých, zdravotne postihnutých, seniorov...

Ø krátkodobé a dlhodobé služby, komplexná starostlivosť

Ø základná asistencia, pomoc pri každodenných potrebách

Ø doprovod na lekárske vyšetrenia, úrady, možnosť dopravy

Ø istota, spoľahlivosť, prijateľná cena

0919 999 908 & 0948 20 60 90

Služby sú poskytované mimo rámec sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní VÚC  a ÚPSVaR.